మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు.

మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు.

telugu sex stories అలా నిద్రపట్టేసింది.అర్థ రాత్రి మెళుకువ వచ్చింది.బాత్రూం వెళ్ళి, వచ్చి టైం చూద్దామని సెల్ఫోన్ నొక్కాను.సమయం రెండు అయ్యింది.మాలతి నుండి మెసేజ్ ఉంది.

” ఏయ్….నా ముద్దుల వెధవా!!!ఏమి చేస్తున్నావు రా….? పడుకున్నావా…? నా మనస్సంతా నువ్వేరా….భడవా….?స్లీప్ వెల్ మై డార్లింగ్…..స్వీట్ కిసెస్ టు యూ….స్వీట్ డ్రీమ్స్ ( విత్ మీ)”
మెసేజ్ చూడగానే నా నిద్ర ఎగిరిపోయింది.తను మెసేజ్ పంపిన సమయం చూశాను, ఒంటిగంట.ఇక తను పడుకుని పోయి ఉంటుందని, జవాబు ఇవ్వడానికి సంకోచపడుతూ,
” గుడ్ నైట్ ” అని మాత్రం పెట్టాను.
పది నిమిషాల తర్వాత జవాబు వచ్చింది.
” ఏంటి బంగారం…పడుకోలేదా…?”
నాలో ఉత్సాహం పెరిగింది. పంచెలో గుడారం లేచింది.వెంటనే జవాబు ఇచ్చాను.
” బాగా నిద్రపోయానే….ఇప్పుడే మెలుకువ వచ్చింది”
” మ్ …..”
” నువ్వు ఇంకా పడుకో లేదా….నా ముద్దుల మాలు బుజ్జి”
” నేనూ పడుకున్నాను…నీ మెసేజ్ రాగానే మెలుకువ వచ్చింది.”
” అయ్యో మొద్దు మెసేజ్ సైలంట్ మోడ్ లో పెట్టలేదా….ఆయనకు వినబడి ఉంటే….?”
” వినబడదు….వైబ్రేషన్ లో పెట్టాను..”
” అవునా….మరి, నీకెలా వినబడింది…?”
” అదంతా వినబడుతుందిలే….”
” ఎలా…? చెప్పవా..?”
” రేపు చెపుతాను ”
” ఇప్పుడే చెప్పాలి ప్లీజ్…”
” చెప్పక పోతే నువ్వు వదులుతావా..? మొండి, జగమొండి.రాత్రి ఒంటిగంటకు నీతో మాట్లాడ్శలనిపించింది.నీకు మెసేజ్ పెట్టాను, జవాబు లేదు.”
” నేనూ నీ మెసేజ్ కోసం 12 గంటల దాకా ఎదురు చూసి చూసి పడుకుండి పోయాను”
” మ్మ్…ఐ నో.నేనూ ఆయన పడుకున్నాక మెసేజ్ పెడదామనుకున్నాను.ఆయన ఆలస్యంగా పడుకున్నారు”
” ఎందుకని…ఏమైనా…..?”

” ఛ్ఛీ….పో…”
” చెప్పవే….”
” మ్మ్….”
” చెప్పవే…చేశాడా….?”
” అయ్యో ఖర్మా…ఛీ పోరా…”
” చెప్పవే నా రసగుల్లా….చేశాడా…?”

మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు.
” ఉమ్ ….”
” ఓ…..”( ఎందుకో నాలో అసూయకలిగింది)
” ఆయన పడుకునేటప్పటికి పన్నెండు దాటింది, నేను పడుకునే ముందు నీకు మెసేజ్ పెట్టాను. ఒకవేళ నువ్వు మెలుకువగా ఉంటే మెసేజ్ పెడతావని, వైబ్రేషన్ లో పెట్టి పడుకుండిపోయాను”
” నిద్రలో వైబ్రేషన్ సౌండ్ వినబడదే….మరి నీకెలా….?”
” మూస్తావా…? రాను రాను సి బి ఐ లా ప్రశ్నలు ఎక్కువ అయ్యాయి”
” చంపక చెప్పవే ప్లీజ్”
” వైబ్రేట్ అయితే తెలిసేలా పెట్టుకుని పడుకున్నాను….చాలా…?”
” ఓహో చేతిలోనే పెట్టుకుని పడుకున్నావా….?”
” నీ తెలివికి సంతోషించాములే….”
” మరీ…..?”
” పో గాడిదా….ఎక్కడో పెట్టుకున్నానులే….ఇప్పుడది అంత అవసరమా….?”
” ఏయ్…ప్లీజ్ చెప్పవా….?”
” అయ్యో ఏమి చెప్పమంటావు….?”
” అదే …ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు…?”
” బ్రాలో పెట్టుకున్నాను…చాలా…రాస్కెల్..”
( నాది ఇంకాస్త ఉబ్బింది)” వావ్…లెఫ్టా…? రైటా….?”
” ఛ్ఛీ …సిగ్గులేని పరిశోధనలు…”
” అయితే చెప్పు మరి….?”
” రైట్..”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ”

” ఏమయింది కుర్రాడికి….?”
” ఇదేమి నీకు కాదులే…మా మెసేజ్ చేరవేసిన నీ అందమైన ముద్దుల కుడి చన్నుకు ”
” హేయ్ య్ య్ య్…..చాలు…నువ్వు ఆరంభించ వద్దు…”
” ఆయన బాగా చేశాడా….?”
” ఏయ్…పోరా…ఇవన్నీ అడుగుకుంటూ….నోరుముయ్యి ”
” చెప్పవే నా పంచదార చిలుకా…?”
” చెప్పడానికేముంది, ఇందులో…? ”
” బాగా చేశాడా….?”
” ఉమ్ ….”
(నేను పెద్దగా నిట్టూర్స్తూ)”మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ … ఈ రోజు నాది వెల్లాల్సింది…..ఆయనది వెల్లింది.అంతా ప్రాప్తం..”
” ఛ్ఛీ….గమ్మునుండు శివా…”
” మ్మ్….ఫోన్ వెలుతురు ఆయనకు తెలుస్తుందేమో జాగ్రత్తే…..”
” తెలియదులే…నేను దుప్పటిలోంచి చాట్ చేస్తున్నాను…ఆయన మంచి మత్తులో ఉన్నారు”
” ఓ…అలసిపోయినట్టున్నాడు…”
” మ్మ్ మ్మ్….”
” ఎలా చేశాడు….?”
” వ్వాట్….?”
” అంటే……ఏ పొజిషన్….?”
” అయ్యో ఇక ఆపుతావా….? చంఢాలపు మాటలు ”
” ప్లీజ్ టెల్ మీ డార్లింగ్..”
” పోరా పొరికీ….అదంతా నీకెందుకు….లీవ్ ఇట్..”
” మ్మ్….”
” ఏయ్ శివా….”
” చెప్పు…..”
” నన్ను ఎందుకు ఇలా తయారు చేశావు….?నిన్ను చూడకుండా, మాట్లాడకుండా ఉండలేక పోతున్నాను రా…దున్నపోతా….”
” మ్మ్….”
” సిగ్గు విడిచి చెబుతున్నాను శివా,ఆయన చేస్తున్నంత సేపు నువ్వే నా మనస్సంతా. నీతో మానసిక వ్యభిచారం చేశాను.ఛీ…ఎలాంటి ఆడదాన్ని నేను….? నాదీ ఒక ఆడ జన్మేనా….?”
” ఓకే కూల్ డియర్, ఐ అండర్ స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్స్…..బీ కూల్ ”
” మ్మ్……”
” నాకు కూడా మనస్సంతా నువ్వే, పడుకోడానికి ముందు కూడా నీ తలపులతోనే నాది చెత్తో పట్టుకుని పిసుక్కుంటూ, పడుకుండిపోయాను ”
” ఛ్ఛీ…ఆ పనులకే సార్ కు నేను గుర్తుకు వస్తానే మో….?”
” ఏమి చేయంటావు చెప్పు….నా మనసు నీ చుట్టు పిచ్చికుక్కలా తిరుగుతోంది”
” పిచ్చికుక్క కాదు…. ఈ మధ్య సార్ రుచిమరిగిన పిల్లి……..అలాగే ఉంటుంది..”
” రుచిమరిగిన పిల్లి మాత్రమే కాదు,ఆకలితో ఉన్న పులి కూడా…..”
” ఏయ్….పోరా…..”
” వెళ్ళిపోనా…..?”
” సమయం మూడు అవుతోంది.వ్రేలు నొప్పెడుతోంది..”
” ఎందుకు నొప్పెడుతోంది….వేలు ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు….?”
” ఛ్ఛీ…..చండాలుడా….”
” అహ్హాహ్హాహ్హాహ్హా….”
” మెసేజ్ టైపు చేసి చేసి వ్రేలు నొప్పెడుతుందని అన్నాను రా, వెధవా…”
” నీకే అలా ఉంటే, ఒక చేత్తో ఇప్పటిదాకా టైపు చేస్తున్న నాకు ఎలా ఉంటుంది….?”
” ఒక చెయ్యా…..? ఇంకొక చెయ్యి ఏమైంది…..?”
” ఇంకొక చెయ్యి బిజీగా ఉంది..”
” ఏంటంత బిజీ….?”
” ఎందుకు బిజీనో నీకు తెలియదా…?”
” అయ్యో చాలు చాలు, బుద్ధిలేక అడిగాను….ఇక ఆపు..”
” నువ్వొక చెయ్యి సాయం పడితే, నా చెయ్యి ఫ్రీ అవుతుంది..”
” మూసుకో…అదేమి కుదరదు..”
” ప్లీజ్….”
” ఆపు నీ సుత్తి….సాయంత్రమేగా నా చేత్తో చేశాను….ఇంకేటంటా….?”
” ఏయ్…ఇప్పుడు చెయ్యవా….?”
” ఈవెనింగే చెయ్యలేదా..?”
” నేను అడుగుతున్నది ఇప్పుడు….”
” ఇప్పుడెలా….ఇక్కడ నుండి అక్కడి దాన్ని పట్టుకోడానికి నాకు అంత పొడుగు చెయ్యి లేదుగా….!!”
” ఏయ్ నేను ఇప్పుడు నీ దుప్పట్లో దూరితే, చెయ్యవా….?”
” శివా…పిచ్చిమాటలు ఇక ఆపుతావా…..?”
” రమ్మంటావా…?”
” వద్దు నాయనా….నువ్వు వస్తే అంతే…..”
” వస్తే…ఏమవుతుంది…?”
” ఏమి అవ్వదూ….?”
” ఏమి అవుతుందీ….?”
” జరగకూడనివి జరిగిపోతాయి..”
” అంటే….?”
” ఏయ్…పోరా…”
” చెప్పవే….”
” వద్దు శివా, నువ్వు ఇప్పుడు వస్తే….”
” మ్ …వస్తే…..?”
” వస్తే…ఆయనను ప్రక్కనే ఉంచుకుని,ఆయనకు ద్రోహం చెయ్యిస్తావు..”
” ఏయ్ మాలు..”
” చెప్పు శివా…”
” నువ్వు కావాలనిపిస్తోంది…”
” మ్మ్….”
” రమ్మంటావా….?”
” వద్దు శివా…”
” ప్లీజ్…రానా…..?”
” ప్లీజ్ శివా…..ఇబ్బంది పెట్టకు..”
” రమ్మని ఒక్కమాట అనలేవా….?”
” అంటేనే అర్థమవుతుందా…..?”
” అవునే మొద్దు ”
” అయితే వచ్చి తగలడు”
” స్ స్ స్ స్ ….సో స్వీట్ మై డార్లింగ్.. నేను వచ్చేశాను”
” ఎక్కడ…..?”
” నీ పడక గదిలో, నీ ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్నాను”
” ఏయ్…ఆయన చూస్తారేమో ….వెళ్ళిపో..”
” కుదరదు”
” అయ్యో రామ, సరే దుప్పట్లో దూరు…( నిన్ను నా దుప్పట్లోకి లాక్కుని, కప్పేశాను)
” ఏయ్….సేక్సీ….?”
” ఏయ్….మెల్లిగా మాట్లాడు..ఆయనకు వినబడుతుంది”
” నిన్ను గట్టిగా హత్తుకుని, నీ పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దుపెడుతున్నాను”
” ఏయ్ శివా..ఈ ముద్దే నన్ను నీకు దాసోహం చేసింది.ఐ లవ్ యువర్ హాట్ కిసెస్..”
” దొండపండులాంటి నీ లావాటి పెదవిని , నా మునిపంటితో పట్టుకుని నా నాట్లోకి లాక్కుంటున్నాను..”
” ఏయ్…మెల్లిగారా….నొప్పెడుతోంది”(నిజంగానే నీ సాన్నిధ్యము, నువ్వు ముద్దుపేడుతున్నట్టే ఉంది…వెధవ.)
” మ్మ్….స్వీట్ అండ్ సాఫ్ట్ లిప్స్..”
” మ్మ్ మ్మ్….ఈట్ దెమ్ రా…..”
” మ్మ్మ్మ్…నువ్వూ ముద్దుపెట్టవే….”
” మ్మ్…..పెడుతునే ఉన్నాను.మై హాట్ కిస్ ఆన్ యువర్ నాటీ లిప్స్…”
” స్ స్ స్ స్ స్ స్…… మాలూ…..”
” మ్మ్..చెప్పు శివా…..”
” నైటీ విప్పవే…..”
” నో రా…”
” ఇప్పవే నాముద్దుల పుప్పొడి”
” ప్లీజ్ శివా…..వద్దు”
” ఏయ్ మొద్దు…..నిన్ను దెంగాలని ఉందే..”
” అయ్యో అర్థం చేసుకో శివా….మొత్తం విప్పకుండానే చెయ్యి….ఆయన లెగిస్తే ఏమనుకుంటారు…..?”
” మ్మ్ అయితే నైటీ పైకి లాక్కో…”
” మ్మ్….”
” ఎంతవరకు లాక్కున్నావు…..?”
” నువ్వే చెప్పు…..”
” నడుము దాక..”
” లాగేవా….?”
” మ్మ్….”
” మరి లంగా….?”
” అది కూడా….”
” వ్వావ్……పూకు కనబడుతోందా….?”
” మ్మ్…..”
” దాని మీద చెయ్యి పెడుతున్నాను..”
” స్ స్ స్ స్ స్……శివ్వావ్వావ్వా…..వద్దు.”
” ఎందుకని….?”
” ఆల్ రెడీ వెరీ వెట్…..”
” అప్పుడే అంతనా….?”
” ఛ్ఛీ అదికాదు…..”
” మరి…?”
” అయ్యో ఎలా చెప్పాలి….?”
” పర్లేదు చెప్పరా….”
” ఇందాక చేసుకున్న తర్వాత బధ్ధకంతో కడుక్కోలేదు…ఆయన కార్చిన జిగురుతో నిండిపోయింది”
” అంత కార్చేడా….?”
” మ్మ్….”
” మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు..”
” చీ …సిగ్గులేకపోతే సరి….చాల్లే సంబడం”
” మ్మ్….బొటను వ్రేలు, మధ్య వ్రేలుతో నీ పూకు బయటి అంచులను…..పాముతున్నాను”
” ఆహ్ హ్ హ్….
“ఆహ్ హ్ హ్ హ్ ……”( నిజంగానే చేస్తున్నట్టుంది రా)
“మ్ మ్ మ్ …మాహ్…..”( నాకూ అలాగే ఉంది)
” మాలూ……వెంట్రుకలు కొద్దిగా పెరిగాయి….”
” మ్ …..ఎక్కడ….?”
” ఇక్కడే….నీ పూకు…….మీద..”
” స్ స్ స్ సాసాహ్ ….శివా….”
” నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
“శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.