దొరసానమ్మ అప్పు | Telugu Sex Story

Telugu Sex Stories “ఒసే ఇక్కరా” అని పెండ్లాన్ని పిలిచి కొట్లాట దగ్గిరినించి బాలు తడితడిగా కూతురు చేతిలోకి వచ్చినంత వరకు చెప్పి,
“నాకు ఎదో దవుటుగా ఉంది అది బాలు ఎక్కడ పెట్టుకుందో అడుగు నేను దేడ్లోకి వెళుతున్నా అన్నాడు”
ఇంతలో యాదమ్మ దొడ్లోంచి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వచ్చి “అమ్మ నాకు ఆకలేత్తుంది బువ్వ పెట్టు “ అంది.
“మీ నాయన తానం చేసి వత్తాడు అప్పడు ఇద్దరు కలిసి టెంకాయ కొట్టి పళ్ళెం వేసిన తరువాతే తిండి, అది సరే గాని మర్రి మాను కింద పిల్లలతో కోట్లా పెట్టుకున్నావంట వాళ్ళ దగ్గర బాలు కొట్టుకోచ్చావా “
“ అవునమ్మ ఆ దొంగముండ ఎర్రక్క నన్ను అడనీ లేదు, అందుకే బాలు దొబ్బెసా”
“ఇంతకీ ఆ బాలు ఎక్కడ దా పెట్టుకున్నావు, వాళ్ళు వెతికినప్పుడు” అంది
అదా, “నన్ను ఆటలోకి రానేలేదని మర్రిచేట్టుకింది కూచున్నా కిట్టప్ప ఎర్రక్కను బాలుతో కోట్టాడు , అది తప్పిచ్చుకుంది బాలేమే రాయికి తగిలి నాదగ్గికి వచ్చింది. నేనేమే ఇంకో వైపికి తిరిగి ఉన్నా నన్ను ఎవ్వరు చూడాలా, బాలును తీసి లంగా లోపల దాపెట్టా”
“నీకు లంగాకు జేబులు లేవుగా ఎక్కడ పెట్టావు “
“లంగా లోపల పెట్టలేమ్మా “
“వాళ్ళంతా వెతికారుగా అయినా కనపల్లేదా”
“బయట ఉంటే కనపడేది, లోపల దాపెట్టా”
“లోపాలేక్కడే”
“అబ్బా నీకు అన్నీ చెప్పాలా , కిందో బొక్క ఉందిగా అందులో పెట్టా”
రాజమ్మ గోడ పక్కన ఉండబట్టి సరిపోయింది , లేకుంటే కూతుర చెప్పిన మాటలకి కిందిపడుండేది.ఇంతలో నారప్ప తానం చేసి వచ్చి పెళ్ళాం ఇచ్చిన కొత్త పంచ బనీను వేసుకొని కూతురుతో పాటు పళ్ళెం వేసి టెంకాయ కొట్టాడు. రాజమ్మ వడ్డించిన వోలిగాలు వడలు తిని లేచారు ,

“నాయనా నేను అడుకోవడానికి వెళుతున్నా “ అని యాదమ్మ పల్లెలోకి వెళ్ళింది.
“ఇంతకీ అది బాలు ఎక్కడ దాపెట్టిందో చెప్పెందేమే నీకు” అన్నాడు నారప్ప.
“అవును మామ” , అది చెప్పింది వింటుంటే నాకు మన పెండ్లి జరిగిన న నెలలో మనము అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు జరిగినవన్నీ ఇప్పుడిప్పుడే గుర్తోతున్నాయి అంది రాజమ్మ.
“నాకు బాలుకున్న తేమ , దాని ఎడమచేయికున్న తేమ చూసినప్పుడే అనుమానమొచ్చింది “
“కాని అంత చిన్న పిల్ల అంత పెద్ద బాలు అక్కడ ఎలా పెట్టుకుందే” అన్నాడు నారప్ప.
“ మామ నీకు గుర్తుకుందా అడివిలో జరిగింది , ఆ రోజు వాళ్ళు పెట్టిన శాపమే దీనికి అంతటికి కారణం అంది”.
“ అది నిజమేనే , లేకుంటే అది అక్కడ వేలు పెట్టుకొని పుట్టడ మేంటి”
“గుద్ద కిందికి 6 ఏండ్లుకుడా లేవు దానిమ్మ కాయంత బాలు అక్కడ దోపుకోవడమేంటి “ అంతా వాళ్ళు పెట్టిన శాపమే అన్నాడు.

“నాయనా పొద్దు కునుకుతుంది పద ఇంటికి పోదాము” అన్న కూతిరి మాటలకు ఉలిక్కి పడి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు నారప్ప.
“ఆ మూలనున్న కుంటి గోర్రను నీవు తోలికోనిరా మిగతావి నేను తోలుకేల్తా” అని ఇంటి ముఖం పట్టాడు.
గొ ర్లు దొడ్లో తోలి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని అన్నం తిని చాపలేసుకోని పండుకొన్నారు.
అమ్మ నాయన మద్యలో యాదమ్మ పండుకోంది , పిల్లది నిద్దరపోయుంటిది అనుకోని, ఆ రోజు జరిగిని విషయం చెప్పడానికి , “ఏమే నీవు ఈపక్క రా, దాన్ని అపక్కకు తొయ్యి అన్నాడు”
“అది పండుకుందో లేదో మామ “
“పడుకొందిలే ఇంతసేపు ఎప్పుడూ మేలుకోదుగా “ అన్నాడు. పిల్లదాని పక్కకి తోసి , వచ్చి మొగుడి పక్కలో పడుకుంది రాజమ్మ.
“మద్యానం వర్షం పడిందా , నేను వెళ్లేసరికి కొండలో గోర్లు ఒక్కటి తడవలేదు తెలుసా “
“అదేంటి మామా మంచి గట్టి పదును అయ్యిందిగా, కొండలో పెద్ద మాన్లు కుడా లేవు ఎక్కడున్నాయి ఏంటి తడవకుండా “
“అదేనే, నీ కూతురు అన్ని గోర్లని ఆతులికి కట్టేసి కాళ్ళ మద్యన దాపెట్టింది”
“వాళ్ళు పెట్టిన శాపము ఇంతవరకు మనకు తెలిసి రాలేదు కాని దాన్ని పెబావము కొద్ది కొద్దిగా తెలుత్తుంది మామా” అంది.
ఇద్దరూ పెండ్లి అయిన కొత్తలో కొండలో జరిగిన సంఘటన లోకి జారుకున్నారు. (flash back).

ఆ ఊర్లో దొమ్మరి మంకన్నకు ఒక్కగానొక్క కొడుకు నారప్ప. మంకన్నఅంటే ఆ చుట్టుపక్క గ్రామాల్లో చాలా పేరు. ఆ పేరు రొండు రకాలుగా వచ్చింది . ఓటి మంకన్న తినే తిండి, రెండోది వాడుచేసే పని. మంకన్న కుల వ్రుత్తి గోడలు కట్టడం, పని లేనప్పుడు ఏపనైనా చెయడం.

మంకన్న ఎవ్వరి పోలనికైనా పనికి వెళితే ఇద్దరి పని ఒక్కడే చేసేవాడు అలాగే ముగ్గరి తిండి తినేవాడు. ఉక్కడే వాట పడిన చెనిక్కాయల బండిని లేపేవాడు , 5 ముద్దల సంగటి దెబ్బకు లేపెసేవాడు. ఆకారం అంటారా మన www fighter kali ఆయనకు ఏమి తీసిపోడు. మన నారప్ప వాళ్ళ నాన్నంత లేడు కాని ఇంచు మించు వాళ్ళ నాన్నకు ఓ సైజు తక్కువ. తిండి , పని అన్నింటి లోను అంతే.

నారప్పకు 18 సంవత్సరాల వయస్సప్పుడు , అమ్మ నాయన ఇద్దరూ రోగంతో పోయారు. వాళ్ళ నాయన పోయిన తరువాత 3 ఏండ్లు పెద్ద రెడ్డి గారింట్లో జితగాడిగా పనిచేసాడు. ఊర్లో వయసు కుర్రకారు తో పాటు నారప్ప కుడా ఆ ఉరి తిరిపాలు(ఆ ఉరి ఒకే ఒక్క సాని కొంప) దగ్గర డెంగడంలో పట్లు అన్ని నేర్చుకున్నాడు. తిరిపాలు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా అది వీన్ని చూసి ఒరే నీ గాడిద మొడ్డ తో దెంగిన తరువాత వచ్చిన వాళ్ళంతా చెరువులో దిగినట్లు వుంది అంటున్నారు. నీవు ఎప్పుడొచ్చినా రాత్రి పొద్దు పోయిన తరువాత రారా అంటుండేది, అది విని వీడి మొడ్డ ఇంకో రెండు ఇంచిలు నిక్కి నిలిగేది.

అదే ఊర్లో ఉండే చిన్నమ్మ పెద్దకూతురు రాజమ్మ సమర్తే అయి కూచుంది. మనోడు రాజమ్మ ఒకే కులపోల్లు అందులోనా వరస ఇద్దరికీ. పెద్ద రెడ్డి మాట్లాడి పెండ్లి చేసినాడు.
ఆ రాత్రి రాజమ్మ , నారప్పను , నారప్ప ఇంట్లో తోసి వెళ్ళారు అందరు. ఓ చాప, దిండు ,ఓ రగ్గు,ఇంకో మూల చిన్న పొయ్యి , కొన్ని సిలవర బొకుల, ఓ ట్రంకు పెట్టె అది నారప్పకు వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చిన ఆస్తి.
“ రాజి , నేనంటే నీకు ఇట్టమేనా”
“ ఉ , అందుకేగా మాయమ్మ వద్దన్నా కొట్లాడి నిన్ను చేసుకొంది”
“ఆవునా నాకు తెలవదే, ఇంతకీ మీ యమ్మ ఎందుకు వద్దు అంది నన్ను”
“ నీకు ఆస్తి పాస్తులు ఏమి లేవుగా మామ, అందుకే మా అమ్మ వద్దు అంది”
“మనము ఇద్దరమూ కలిసి సంపాయించుకుందాంలె రాజి”
“ఇక్కాడికి రా దగ్గరికి” అని రాజిని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. లాక్కొని గట్టగా పట్టుకొన్నాడు రెండు చేతులు దాని చుట్టూ వేసి.

రాజి ఆ వయస్సుకు ఏపుగా పెరిగింది, పెద్ద పెద్ద టెంకాయలంతా సండ్లు, కోసి బోర్లిచిన గుమ్మడి కాయల్లగా ఉన్న పిర్రలు , దాన్ని చుసిన ఏ మగాడికైనా దీన్ని ఓసారి దెంగితే చాలు జీవితం ధన్యమవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఆ వయస్సులో ఉన్న ఆ ఊర్లోని ఆడపిల్ల లందరికి పిడతలు పగిలిన నేలా రేన్నల్లకో , మర్రి మాను తోర్రలోనే, పొలాల గట్లమీదో, కొండలోని బండ రాళ్ల మధ్యలోనో, ఊర్లోని కుర్ర కారుతోనో లేక అందుబాటులో ఉన్నఆసాముల రాడ్లు దింపెసుకున్నారు. కాని రాజి కి పిడత పగిలిన వెంటనే వాళ్ళమ్మ ఊర్లో ఉన్న చౌదరి గారింటి కి పని మనిషిగా పంపింది. చౌదిరి గారిట్లో ముసలి చౌదరి తప్ప అంతా అడుంగు లే. అందులోనా ముసలామె ఎప్పుడూ దేవుడి పూజలు పునస్కారాలు అంటూ ఉండడం వలన రాజీకి బయటకు వెళ్ళే ఛాన్స్ దొరకక రాజి బొక్క ఇంకా ముసుకొనే ఉంది.

ఎప్పుడైతే నారప్ప గట్టిగా పట్టుకోన్నాడో, రాజి బొక్కలో ఉట ఉరసాగింది. డానికి తోడూ బండలాగా ఉన్న నారప్ప ఎదకు కొబ్బరికాయలు గుచ్చుకొనే సరికి , రాజి ఎట్రుకలు నిక్క పోడుచుకున్నాయి. రెండు సండ్లుల్లో సలపరం మెదలైంది. అది గమనించినట్టు పట్టు కొద్దిగా సడలించి చేతులు తీసి సండ్ల మీద వేసాడు. రెండు చేతులుకు సరిగ్గా సరిపోయాయి వాటి మీద చేతుల పట్టు బిగిన్చేకొద్ది, సంవత్స్రానికోక్కసారి వొచ్చే టెంకాయల పండక్కి చేసే సద్ద కుడుములు గట్టిదనం గుర్తుకు వచ్చింది. చేతులు అలాగే వాటిమీద వేసి కొద్ది కొద్దిగా వత్తడి పెంచుతూ చూపుడు వేలు , బోటున వేలు వుపయోగించి బుడిపలు నొక్కాడు. అంత వరకు ఇట్లాంటి అనుభవం లేనందువలన ఆ వేళ్ళ నోక్కడికి ఎగిరి పడింది.

రాజీని వెల్లకిలా తిప్పి రవిక గుండీలు విప్పాడు, అంతవరకూ రవికలో దాచిన టెంకాయలు బయటకు పడ్దాయ. వాటిని చూసి రెండు చేతులతో దాడి చేసాడు. మనోడు ముందే మొరటోడు దానికి తోడూ గోడ పని పొలం పని చేసి చేతులు కాయలు కాచాయి, అ చేతులతో టెంకాయల మొదుల దగ్గర మొదలెట్టి పీచు దాకా చిన్నగా పామ సాగాడు వాడి చేతుల గట్టిదనాని కైతే గాని లేకుంటే మెదటిసారి పిసుకుడు వాళ్ళ నైనా గాని రాజీకి గుడిసి పైకప్పులో చుక్కలు కనపడసాగాయి.

చిన్నగా రాజి పక్కన కూచొని కుడి చన్ను నోట్లో తీసుకోని, మామిడికాయ పిచ్చి చీకినట్లు చికేసరికి, రాజీకి వాడి తలను సండ్లకేసి గట్టిగా నొక్కి రెండు కళ్ళని దగ్గరికి జరిపి మామా అంటూ కార్చేసింది.

మనోడు చిన్నగా పక్కకు జరిగి , కట్టుకున్న లుంగీ లాగి పారేసి , వేసుకున్న బనీను తీసి ములకేసాడు. వాడి వొంటిమీద నిక్కరు, రాజి వొంటిమీద చీర మాత్రమే ఉన్నాయి. దానిమీద చీర తెసి మూల కిసిరేసాడు. విడిపోయిన జాకెట్టు కింద లంగాలో రజిని అలా చూసేసరికి మనోడికి నిక్కర్లోచి బయటకు రావడానికి ఇంకో ఇంచి పెరిగింది. మనోడు బాడితో పాటు కింద కుడా అందరికంటే ఓ నాలుగించిలు ఎక్కువే మరి , అది వాళ్ళ నాయన నుంచి సంక్రమించింది.

నిక్కర్లో దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక, నిక్కరకున్న నాడా ఇప్పి లుంగికి తోడూ కోసం ములకు విసిరేశాడు. అంతవరకూ కళ్ళు ముసుకోన్న రాజి , కళ్ళు తెరిచి మామ కాళ్ళ మద్య వెలడుతున్న దాన్ని చూసి మల్లి గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంది. మనోడు ఇంకా లేటు ఎందుకు అని దాని కాళ్ళ దగ్గర కూచొని , లంగా బొందు పట్టుకొని ఓ గుంజు గుంజాడు. అదేమో జరుముడి వేసింది కాస్తా గంటుముడి పడింది, వాడు ఎంతిపికినా ఇంకా గట్టిగా బిగుసుకుందే గాని రాలేదు. మనోడు ముందో ఆవేశంలో ఉన్నాడు ఇలా కాదని చెప్పి , దానిమీదకు వంగి పళ్ళతో నాడా కొరకడం మొదలుపెట్టాడు.

సరిగ్గా బొడ్డు దగ్గర ఉంది లంగా నాడా , మనోడు పళ్ళు లంగా బొందు మిద ఉన్నప్పుడు వాడి పెదలేమో కరెక్టుగా రాజి బొడ్డు మీది కొచ్చాయి. వాడి పేదల తేమ ఆ వెచ్చదనం రాజీని ఎక్కడికో తీసికేల్ల సాగాయి, మామా , మామా అంటూ మనోడి తల పట్టుకొని గట్టిగా బొడ్డు కేసి వోత్తుకోసాగింది. అటు ఇటు చేసి చిన్నగా లంగా బొందు కొరికేసి , కింద అంచులు పట్టుకొని సర్రున గుంజాడు, కిందేమే చాప చల్లగా పిర్రలకు తగిలేసరిగి రాజి పిర్రలు పైకి ఎత్తి , మామ కింద ఆ లంగా వేయి అని అలాగే పిర్రలు అలాగే ఎత్తి పట్టుకుంది. పీకేసిన లంగాని రాజి గుద్ద కింద తోసి అలాగే దాని బొక్కకేసి చూడసాగాడు. అంతవరకూ పిర్రల కింద చల్లగా తగిలే సరికి ఓ రెండు నిమిసాలు బిర్ర బిత్తల ఉన్న విషయం మరిచిపోయింది. కానీ ఎప్పుడైతే లంగా గుద్ద కిందికొచ్చిందో అప్పుడు తను కింద కుడా బిత్తలున్న సంగతి గుర్తుకొచ్చి సిగ్గుతో మామా అంటూ వాణ్ణి పట్టుకొని మీదకు లాక్కొని కళ్ళు మూసుకుంది.

మనోడు రాజి మీద పడుకొని రెండు చేతులతో రెండు చల్లు పట్టుకొని సమ్మగ్గా పిసికుతూoటే , కింద వాడి గూటం రాజి బొక్కమీద నుంచి అడ్డంగా బొడ్డు వరుకు నొక్క సాగింది. ఆ నొక్కుడికి రాజి తనకు తెలీకుండానే రెండు కాళ్ళు ఎడం చాపింది.

మొదటి సారి రొంత నొప్పిగా ఉంటుంది, ఓర్చుకో అని దాని మీదనుంచి లేచి కాళ్ళ దగ్గర గొంతు కూచుని రాజి కాలు తన తోడలమిద వేసుకొని , చేతి వేళ్ళతో రాజి కింద పేదలు విడతీసి కోన మోడ్దని అందులో దూర్చి చిన్నగా రాజి మీదకు వంగి చన్నులు పట్టుకొని చిన్నగా గుటించ సాగాడు. ముందే కార్చడం వల్ల రాజి పుకంతా తడితడిగా ఉంది బొడిప దూరడానికి ఉపయోగపడింది. అలాగే చిన్నగా గుల్లిస్తూ బోడిపిను ఎక్కిచ్చాడు, ఆ తరువాత వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది ఎదురైంది.

కొద్దిగా నొప్పి వుంటుంది వొర్సుకో అని చేయి రాజి నోటిమిద వేసి ఓ దొబ్బు దొబ్బాడు. ఆ దొబ్బుడికి మనోడిది మొత్తం లోపలి కి వెళ్లి వట్టలు రాజి గుద్దకు తగులుకున్నాయి. మామా అంటూ రాజి అరిచిన అరుపు నోట్లోoచి బయటకు వచ్చి వాడు నోరు చేత్తో మూయడం వలన అక్కడే ఆగిపోయింది. పూర్తిగా దుర్చేసి అక్కడో ఉండిపోయాడు కోద్ది సేపు.

“మామా అయిపోయిందా ఇంక లేయి”
“ఇంకా లేదు, కొద్ది సేపు వోర్సుకో” అని కొద్దిగా పైకి లేపాడు పిర్రల్ని.

అప్పుడే పగలడం వలన , మనోడి మొడ్డ మందం, పూకు పట్టేయడం వలన , వాడు ఎప్పుడైతే పైకి లేపాడో, నొప్పితో రాజి కూడా వాడితో పాటు గుద్ద పైకి లేపి
“మామ నొప్పిగా ఉంది, అట్లే లోపలే పెట్టు ఇంకా రోoచేపు తియకు” అంది.
“నివేగా తియమంది”
“నా కేమి తెలుసు తీత్తే నొప్పి అని”
“అందుకే అన్నా రోoచేపు నొప్పిగా ఉంటుంది , ఆ తరువాత అంతా బాగుంటుంది”.
“బాగా నొప్పిగా ఉంది, అలాగే ఉండు రోంచేపు”
“సరే” అని మనోడు రాజిమీద పడుకొని దాని చల్లు నోటితో చికుతూ, మద్యలో సల్ల ముచ్చికలు పళ్ళతో చిన్నగా కొరుకుతూ అక్కడక్కడే చిన్నగా గుళ్ళిచ్చ సాగాడు. ఓ ఐదు నిమిసాలు అలా చేసేసరికి రాజి పూకు వాడి మోడ్డకు అలవాటుపడి కొద్ది కొద్దిగా పూకు రసాలన్ని మొడ్డ చుట్టూ జిగట జిగటగా చేర్చి , మొడ్డ బిరిసు తనాని తగ్గిచ్చాయి. ఎప్పుడైతే రసాలు కారాయో పూకులో మంట తగ్గి సుఖం ఎక్కువ కాసాగింది, రాజి రెండు కాళ్ళు లేపి మనోడి వెనక వేసి పెనేసింది. మనోడికి అదేమో సిగ్నలిచిన్న రైలు గేటులాగా అనిపించేసరికో , పడుకోన్నోడు గొంతు కూచొని గుల్లించ సాగాడు.

దొరసానమ్మ అప్పు

బయటకంటా పీకి గుద్దే సరికి వట్టలేమో రాజి గుద్దకు తగిలి తపక్ తపాక్ అని సౌండ్ రాసాగింది.
అల్లా ఓ పదినిమిసాలు గుళ్ళిచ్చి, గుల్లిచ్చి గుది గుచ్చి, కాలవలో తిరేస్తే నీళ్ళు ఎలా వేలతాయో అలాగే మెత్తం విడతలు విడతలుగా రాజి పుకులో కార్చాడు.
ఎప్పుడైతే మనోడు అడుక్కంటా గుచ్చాడో, పుకులోంచి నోట్లోకి వస్తుందేమో అని భయపడుతూ పంగ ఇంకా చీలుస్తూ కిందనుంచి గుద్ద ఎగేస్తూ గట్టిగా పట్టేసుకొని వాడితో పాటు రాజి కుడా కర్చేసుకుంది. అలాగే పక్కకు తిరిగి ఇద్దరు వాటేసుకొని పడుకొన్నారు.

మద్య రాత్రిలో మనోడికి వంటికి పోసుకోవడానికి మెలుకవ వస్తే , పక్కనున్న లుంగీ చుట్టుకొని , దొడ్లోకి వెళ్లి వుచ్చోసుకొని వచ్చి రాజి పక్కన పడుకొన్నాడు. కిటికీ లోంచి పడుతున్న వెన్నలకు , బిత్తలున్న రాజిని చూసే సరికి మనోడి మొడ్డ నిక్కి నిలిగింది. రాజి అటు తిరిగి పడుకోండి , మనోడు దాని వెనుక పడుకోగా లేచిన వాడి మొడ్డ విచ్చుకొన్న పుచ్చాకయల్లాగా ఉన్న రాజి పిర్రల మద్య దూరి , దాని పూకు అంచులకు తాక సాగింది. ఆ తాకిడికి మెలుకవ వచ్చిన రాజీ, వెనక్కు తిరిగి , మనోడి చేయి పట్టుకొని తన సన్నుల మిద వేసుకొని , ఇంకొద్దిగా వెనుక్కు జరిగి తన గుద్ద మనోడి వైపు నెట్టింది. ఎడం చేత్తో రాజి సన్నులు పిసుకుతూ నిగిడిన మొడ్డను దాని పిర్రల మద్య నుంచి దూర్చి పూకు పైన వత్తడి తెసాగాడు.

పైన మనోడి పిసుకుడికి, వెనుక నుంచి తన పిర్రల మద్యలో దూరి తన పూకు పెదాల మిద తారాడుతున్న గునపం లాంటి మనోడి గూటం గుటింపులకు కోరిక రగులు కోగా. వుండు మామా నేనూ దొడ్లోకి వేల్లోత్తా అని , పక్కనున్న చిర పైన చుట్టేసుకొని వెళ్ళింది.

మనోడి కొట్టం వూరి చివర , చుట్టు పక్కల పెద్దగా ఇండ్లు లేనందువలన రాజి ఎవరన్నా చుత్తారు అనే భయం లేకుండా వెళ్లి వచ్చింది. వచ్చి మనోడి పక్కన వెల్లకిలా పడుకొని. చిన్నాగా చేయి అంది.
తన సన్నులు పిసుకుతూ తన కాళ్ళ మధ్యకు దూరి , పంగ చీల్చి దాని చేయి తన మొడ్డ మిద వేసుకొని “నువ్వు సర్దుకో ” అంటూ , రాజి ఓ చేత్తో మనోడి మొడ్డ పట్టుకొని రెండో చేత్తో తన పూకు పెదాలు విడతిసుకొని మనోడిని తన పూకులో సర్దు కొంది. చిన్నగా తన బొక్కలో దురుస్తూ నోటితో రాజి సన్నలు కుడుస్తూ , మెల్లగా మొడ్డ మొత్తం రాజి పూకులో దుర్చేసాడు. పంగ ఇంకా చిలుస్తూ , పిర్రలు పైకెత్తి మనోడి మొడ్డ మొత్తం తన బొక్కలో దిగేసుకోంది. పైన పిసుకుల్లకు తన బొక్కలో రసాలు ఊరు తుండగా మనోడు అక్కడక్కడే గుటిస్తూ రాజి గొల్లి మిద వత్తడి పెంచుతూ ,రాను రాను తన దరువుల వేగం పెంచి గుద్ద సాగాడు.

మనోడి గుద్దుడికి తన బొక్క బులపాటం తీరుతుండగా , కింద నుంచి తన పిర్రలు పైకి లేపి మనోడి మొడ్డకు ఎదురోత్తులిస్తూ తన కాళ్ళతో మనోడి పిర్రాలకు లంకె వేసి , తనను మీదకు లాక్కొంటు, ఒళ్ళంతా పులకరిస్తుండ గా మనోడిని కరుచుకొని కార్చేసుకొంది. రాజీ సేద తిరెంత వరకు రాజి పూకు మట్టానికి తన మొడ్డను నొక్కి పట్టి తన మిద పడుకొని తన సన్నులు చికుతూ వాటితో కొద్దిసేపు ఆడుకో సాగాడు.

తను కార్చుకోగానే , నిక్కబొడుచుకొన్న తన సన్ను బుడిపాలను చీకు తున్న మనోడి మిద పేమ పొంగి మనోడిని గాట్టిగా పట్టేసుకోంది. దానికి అనుగునంగా రాజి కౌగిట్లో ఒదిగి పోతూ , తన బొక్కలోని మొడ్డను కొద్ది సేపు అక్కడే ఉంచేసాడు. రాజి కార్చు కొన్న రసాలు తన మొడ్డంతా తడిపేస్తూ , తన పూకు పెదాలు కార్చిన అనందం తో కొద్దిగా రిలాక్స్ కాగా మనోడి మొడ్డ ఇంకొంచం లావు పెరిగి ఆ గాప్ బర్తీ చేసేసింది.

రాజి కౌగిట్లోంచి బయట పది తన ముందు గొంతు కోచొని , రాజి కాలు తన చేతుల కొంకిలో వేసుకొని స్పీడు పెంచిన ఇంజన్ లాగా పోట్లు మీద పోట్లేస్తూ రాజి ను తన మొడ్డతో దేంగ సాగాడు. ఆలా ఓ 15 నిమిషాలు బస్కీలు తీసిన తరువాత , తన వట్టలు సలపరం ఎక్కుతూ , వట్టల్లో రసం మొడ్డ కోన నుంచి , రెడ్డి గారి తోటలో కొత్తగా పెట్టిన స్ప్రికర్ల లాగా రాజి బొక్కలో స్ప్రే కొడుతుండగా , ఆ స్పే వేడికి రాజి కుడా కార్చు కొంటూ ఇద్దరు అలిసి పోయి ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరు సొక్కి సోలిపోయారు.

తెల్లవారు జామున , బైట పందిటి గుంజ మీదున్న నల్ల పుంజు కూతకు ఇద్దరికీ మెలుకవ వచ్చి , ఒకరినొకరు చూసుకొని వేడెక్కి, మూడోసారి రాజీ బొక్కంతా నింపేసి , తన కింద ఉన్న లంగాతో ఇద్దరు తుడుచుకొని లేచి తమ రోజువారి పనుల్లో మునిగి పోయారు.

ఆ రోజు మొదలు , నెలలో ఆ మూడు రోజులు తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో , రోజుకు మూడు సార్లు ఇద్దరూ సుఖ పడుతూ కాలం గడప సాగారు. ఇద్దరు పనిచేసి కొద్ది కొద్దిగా కూడ పెట్టుకొని , రాజి చౌదరి దొరసానమ్మ నడిగి ఓ 5,000 అప్పు తీసుకోని అంతా కలిపి కొన్ని గిర్రి పిల్లలు తెచ్చుకొని , తనేమో గొర్లమేపుతూ , రాజీ చౌదరి గారింట్లో పని చేసుకొంటూ కొద్ది కొద్దిగా దొరసానమ్మ అప్పు తిర్చేసారు.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.